BOOKS (as author)

Słodczyk Janusz
Historia planowania i budowy miast
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
2012, Opole

Słodczyk Janusz
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
2001, Opole

Słodczyk Janusz
Przestrzenne powiązania migracyjne województw nadodrzańskich, Ziemie Zachodnie Polski
Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
1987, Opole